Lær deg å stoppe snorking

Oppdager og analyserer snorking . Setter App for å varsle deg når Snorking er et problem. Lær hvordan å stoppe Snorking hver dag.

App som hjelper deg å stoppe snoring

En app som analyserer og grafisk viser alle mulige parametre relatert til snorking . Nå vet du om du har snorket, hva tid du har, hvor mange ganger, hvor høyt du er og om du har selv våknet opp til partneren din.

Konfigurerbare advarsler

Du kan bruke all den informasjonen du fange med App for å angi tilpassede varsler. Etter en natt med snorking sett i grafene hva er din roncados atferd og bestemme på hvilket punkt du ønsker App advare deg. For eksempel, når du er mer utsatt for støy, når du snorker mer eller like etter leggetid. Konfigurer App som passer for deg og få redusere snorking . I tillegg som tilfellet kan det være at du har lært å stoppe Snorking .

Relaterte prosjekter